Πληκτρολογήστε το ID της κάρτας σας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας